มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นายสุรชัย  พานิชสมบัติ สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  213274 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ติดเชื้อในกระแสเลือด
S__82059267