มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นายภทร  พงศ์นภา สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว 319947 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งตับ
S__20873219