มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นางสาวบุญมา  สมยายิ่ง สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  75873 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สาเหตุการเสียชีวิต ติดเชื้อในกระแสเลือด

IMG_7832