มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท น.ส.ละเอียด  คำม่วง สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  183844 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต โรคชรา
S__29786115 S__29786117