มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นางนวลอนงค์  วงค์ทองดี สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  18050 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

S__29868056 S__29868058