มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ให้กับทายาท นางจรัสศรี  ประดับพงษา สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  15944 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ติดเชื้อในกระแสเลือด

06F572F0-38DC-41A0-A54C-488A8B95702B E45A253E-8B92-4B61-BAFA-932E432F746A