มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท น.ส.จำเนียรจิตร  ไทยานนท์ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  62975 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ปอดอักเสบรุนแรง

S__30998565 S__30998567