มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ให้กับทายาท นายประสาร  มาลีพันธุ์ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  140625 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย

S__94044171 S__94044172