มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ให้กับทายาท นายอุทัย  ดวงภุมเมศ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  252308 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ติดเชื้อในปอด

S__31531053 S__31531058