มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ให้กับทายาท นางอนงค์  จันทร์เพ็ง สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  240338 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต โรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

S__34488323 S__34488325