มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ให้กับทายาท นางประทุม  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  8142 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต น้ำท่วมปอด

S__33988623 S__33988625