มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นางสุวรรณ  กิตติสันติ์ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  370147 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

S__33988631 S__33988634