มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ให้กับทายาท น.ส.ขวัญยืน  มิลินทสูตร สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  177313 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต โรคหัวใจล้มเหลว

S__33988628 S__33988630