มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางนัฐลดา นาคะวะรังค์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นายพรชัย ศรีช่วง สมาชิก ช.พ.ค .เลขประจำตัว  291644 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สาเหตุการเสียชีวิต ภาวะสมองเสื่อมจากโรคตับ
IMG_4934