มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นายวิเชียร  จันทร์น้อย สมาชิก ช.พ.ค .เลขประจำตัว  81216 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สาเหตุการเสียชีวิต โรคชรา
IMG_4931