มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 4  มกราคม 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นางสาวสุภาภรณ์  ดำรงรัตน์ สมาชิก ช.พ.ค .เลขประจำตัว  352095 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 สาเหตุการเสียชีวิต เส้นโลหิตสมองแตก

IMG_5157