มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 21  มีนาคม 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นางพินิจ  ทองงาม สมาชิก ช.พ.ค .เลขประจำตัว  7956 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 สาเหตุการเสียชีวิต ติดเชื้อในกระแสเลือด
IMG_5935