มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000.-บาท และ ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท  ให้กับทายาท นางเรียม  ช่วงแย้ม สมาชิก ช.พ.ค .เลขประจำตัว  456365 , สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 498377 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งปอดระยะลุกลาม
IMG_6600 IMG_6599