มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นายองอาจ  จันโททอง สมาชิก ช.พ.ค .เลขประจำตัว  347034 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2561 สาเหตุการเสียชีวิต โรคมะเร็งปอด

IMG_6672