มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นางสมใจ  บุญสังข์ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  36285 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 สาเหตุการเสียชีวิต สมองฝ่อวัยชรา
มอบค่าจัดการศพ1