มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้กับทายาท นางทัศนีย์  ศิริขำ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 564194 และ สมาชิก ช.พ.ส.เลขประจำตัว 407598
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
รูปมอบค่าจัดการศพ