มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นางเชื้อ  หาญกิจ สมาชิก ช.พ.ส .เลขประจำตัว  24275 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สาเหตุการเสียชีวิต โรคไต

IMG_4809