มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นางละม้าย  สัตยประกอบ สมาชิก ช.พ.ส .เลขประจำตัว  78223 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุการเสียชีวิต โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
IMG_5676