มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับคู่สมสรของ นางศรีสุดา  รัตนทับทิม สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  400465 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

IMG_7463