มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นางสุชาดา  สุคันธมาลัย สมาชิก ช.พ.ส .เลขประจำตัว 3065 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 สาเหตุการเสียชีวิต เส้นเลือดสมองตีบ
IMG_3743