มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของ นายเรืองฤทธิ์ ศรวิชัย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 8052 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 สาเหตุการตาย ชราภาพตามอายุขัย
IMG_2695
IMG_2694