มอบเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

มอบเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 15 มกราคม 2559  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน  3  ราย
1.  นายทวีศักดิ์  ศรีนาม
นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีนาม (บุตร)
2.  นายสมยศ  ฤทัยมณีเกษม
นางสาวพรปวีณ์   ฤทัยมณีเกษม  (บุตร)
3.  นางอารมณ์  บัวเขียว
นางสาวพนิตนันท์  บัวเขียว  (บุตร)

IMG_5802 IMG_5803 IMG_5801