สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายสุรินทร์  พลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเช็คค่าจัดการศพ แก่สมาชิก ช.พ.ค. ในเดือนพฤษภาคม 59 จำนวน 5 ราย และ มอบเช็คค่าจัดการศพ แก่สมาชิก ช.พ.ส. ในเดือนพฤษภาคม 2559 จำนวน 1 ราย ในการนี้สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และ  ช.พ.ส. และครอบครัวครัวไว้ ณ ที่นี้
20160511_IMG_7069                        ทายาท นายสุชาติ  เอี่ยมสะอาด สมาชิก ช.พ.ค. วันที่ 11/05/59
20160511_IMG_7071                         ทายาท นางจันทร์  ดิษแพร สมาชิก ช.พ.ส. วันที่ 11/05/59
20160516_IMG_7125                       ทายาท นายประเสริฐ  พยัคฆเวช สมาชิก ช.พ.ค. วันที่ 16/05/59
20160517_IMG_7129                   ทายาท นางสาวนพเก้า  จันทร์จิระ  สมาชิก ช.พ.ค. วันที่ 17/05/59
20160523_IMG_7152                       ทายาท นายสมชาย  สุขอุดม สมาชิก ช.พ.ค. วันที่ 19/05/59
20160523_IMG_7159                        ทายาท นายธวัช  พึ่งเจียก สมาชิก ช.พ.ค. วันที่ 21/05/59